♡ Darmowa dostawa dla wszystkich zamówień! ♡ Teraz -10% na pierwsze zamówienie z kodem: Witaj10!
♡ Darmowa dostawa dla wszystkich zamówień! ♡ Teraz -10% na pierwsze zamówienie z kodem: Witaj10!
Koszyk 0

Zwrot/Reklamacja

ZWROT TOWARU PRZEZ KLIENTA

1. W terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania towaru Klient może złożyć Pośrednikowi oświadczenie o zwrocie towaru nabytego od Sprzedawcy.


2. Wraz ze złożeniem oświadczenia o zwrocie towaru:
Klient zobowiązuje się do wysłania towaru do Sprzedawcy, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym otrzymał zamówiony towar. Towar musi zostać dostarczony na adres Sprzedawcy, podany przez Pośrednika, który zobowiązuje się, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru przez Sprzedawcę zwrócić Klientowi cenę produktu.

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

3. Oświadczenie o zwrocie można złożyć drogą elektroniczną. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
4. Klient ponosi koszty odesłania towaru do Sprzedawcy.

Zgodnie z art. 23 ustawy - konsument ponosi koszty wysyłki towaru do sprzedawcy.
Kurier: ok.16 zł

Paczkomat: ok. 13 zł

Poczta Polska: ok14 zł


5. Zwroty odesłane na adres Pośrednika utylizowane są po upływie 30 dni od daty odebrania.

 Odstąpienie od umowy przed dostarczeniem towaru

Konsument może anulować zamówienie w przeciągu 48h od jego złożenia.

Późniejsze anulowania zamówień są nie możliwe.

Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy również przed otrzymaniem towaru. W takiej jednak sytuacji sprzedawca - jeżeli wysłał już zamówiony przez klienta produkt - ma możliwość obciążenia go kosztami, które konsument zobowiązany byłby ponieść, w sytuacji odstąpienia od umowy po odbiorze towaru (odstąpienie od umowy), czyli na przykład kosztami wysyłki towaru do sprzedawcy.

koszty wysyłki towaru, czyli odesłania rzeczy do sklepu, ponosi konsument. Nie sprzedawca.

Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-kto-ponosi-koszty-zwrotu-oraz-wysylki-przesylki

Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-kto-ponosi-koszty-zwrotu-oraz-wysylki-przesylki

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. W celu ułatwienia Klientowi przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego Pośrednik przejmuje na siebie obowiązki związane z odpowiedzialnością Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady nabytego przez Klienta towaru. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: ecotiny@gmail.com bądź w formie listownej na adres Pośrednika. W terminie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia reklamacji Pośrednik ustosunkuje się do reklamacji konsumenta.


2. Klient w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem strony internetowej Pośrednika uprawniony jest do zgłoszenia tego faktu poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: ecotiny@gmail.com bądź w formie listownej na adres Pośrednika.


3. Klient uprawniony jest do zgłoszenia reklamacji dot. świadczenia przez pośrednika usługi pośrednictwa. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: ecotiny@gmail.com bądź w formie listownej na adres Pośrednika.


4. Zgłoszenie Klienta powinno zawierać dane adresowe Klienta, imię i nazwisko Klienta, a także dokładne wskazanie nieprawidłowości, której dotyczy zgłoszenie wraz z uzasadnieniem zgłoszenia.


5. Pośrednik ustosunkuje się do otrzymanego zgłoszenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jego otrzymania.


6. Wszelkie reklamacje dotyczące płatności winny być zgłaszane podmiotowi odpowiedzialnemu za wykonanie płatności, tj. bankowi bądź innemu podmiotowi za pośrednictwem którego przekazywane są środki pieniężne.